• 1 głosów - średnia: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Informacje podstawowe, nowości, instrukcje itp.
#1
Information 
Termostat w sklepie INSBUD: Instrukcja obsługi:
Wiadomości ogólne:

[Obrazek: ib-tron_350ht_01.png]

Termostat IB - Tron 350HT jest niezależnym termostatem mikroprocesorowym wyposażonym w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Termostat jest zaprojektowany do kontroli pracy zaworów, przepustnic, nagrzewnic elektrycznych, pomp i innych urządzeń sterowanych na zasadzie załącz/wyłącz.
Model z serii IB - Tron 350HT umożliwia utrzymywanie zadanej temperatury w budynku/pomieszczeniu poprzez regulację ogrzewaniem pomieszczenia.
Termostat IB - Tron 350HT pozwala zaoszczędzić koszty energii i tym samym przyczynia się do ochrony naszego środowiska. Mogą być powszechnie stosowane w hotelach, biurach, supermarketach, fabrykach, szpitalach, domach mieszkalnych i innych budynkach.

Właściwości:
 • Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD wyświetlający aktualną temperaturę i inne informacje.
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd.
 • Łatwa, intuicyjna obsługa.
 • Zasilanie z sieci - nie wymaga baterii.
 • Obsługa dwóch czujników temperatury:
RT - wbudowany czujnik temperatury pokojowej.
FT - dodatkowy zewnętrzny czujnik temperatury np. powierzchni podłogi, zasobnika c.w.u..

Trzy tryby działania termostatu:
 • A - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT)
 • F - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie podłączonego zewnętrznego czujnika (FT).
 • AF - Kontrola urządzenia odbywa się na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT) i podłączonego dodatkowego zewnętrznego czujnika (FT). Termostat stara się utrzymać zadaną temperaturę powietrza i równocześnie uniemożliwia powierzchni podłogi osiągnięcie wyższej temperatury niż temperatura limitu FT (w momencie przekroczenia limitu temperatury FT, urządzenie wykonawcze jest bezwarunkowo wyłączane).
Temperatura wyświetlana z rozdzielczością 0,1 oC.
Możliwość skalibrowania urządzenia (czujniki zewnętrzny na długich przewodach).
Nastawialna histereza.
Limit temperatury na czujniku dodatkowym (FT).
Duże obciążenie do 3,5 kW umożliwia praktycznie bezpośrednie podłączenie większości urządzeń elektrycznych bez konieczności zastosowania stycznika.
Zmienny nastawialny duży zakres temperatur.
Regulator konfigurowany jest za pomocą mikroprzełączników - nie ma obaw o pamięć ustawień urządzenia po zaniku zasilania. Aktualna nastawa temperatury jest zapamiętywana i przywracana w momencie powrotu zasilania. Podobnie, jeżeli przed awarią zasilania termostat był wyłączony, po powrocie zasilania również będzie wyłączony.

Dane Techniczne:
 • Zużycie energii: 2 W
 • Temp. składowania: -20 ÷ 60 oC
 • Zakres nastawy: -15 ÷ 99 oC co 0,5 oC
 • Dokładność pomiaru: 2 oC
 • Histereza: 0,1; 0,5; 1 lub 2 oC
 • Maks. obciążenie: 3500 W
 • Zasilanie: 230V ± 15% 50/60 Hz
 • Obudowa: ABS
 • Typ czujnika: NTC 10 kOhm
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Stopień ochrony: IP30
 • Warunki wilgotnościowe: 5 ÷ 90%

Zakres Dostawy:
 • 1x Termostat (panel główny)
 • 1x Wbudowany czujnik temperatury
 • 1x Zewnętrzny czujnik temperatury
 • 1x Instrukcja obsługi
Uwagi Ogólne:
Z uwagi na fakt, że urządzenie posiada zasilacz beztransformatorowy (nie jest galwanicznie odseparowane od sieci 230V),  może być podłączane jedynie do sieci posiadającej zabezpieczenie różnicowoprądowe.
W trakcie instalowania termostatu dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji termostatu wyspecjalizowanemu zakładowi.
Termostat w momencie zadziałania podaje napięcie 230V (obsługa pompy, zaworu, przepustnicy, maty grzewczej itp). Jeżeli termostat ma obsługiwać urządzenie zwierno/rozwierne tzw. stykowe(np. gazowy piec grzewczy), wymagany jest dodatkowy przekaźnik zwierno/rozwierny, jakie posiadamy w naszej ofercie.

Zasada Działania:
Termostat dokonuje pomiaru temperatury. Jeżeli temperatura ta jest poniżej aktualnie zadanej temperatury, termostat chce uruchomić urządzenie grzewcze tak aby podnieść temperaturę do żądanego poziomu.
Termostat może być z powodzeniem używany również w  chłodnictwie przez odwrotne  podłączenie urządzenia chłodzącego niż w przypadku podłączenia urządzenia grzewczego (poprzez dodatkowy przekaźnik).

Przykłady Zastosowań:
 • Termostat pokojowy - sterowanie temperaturą w pomieszczeniu lub całym budynku (tryb A).
 • Termostat zasobnikowy - sterowani temperaturą w zasobniku c.w.u. (tryb F).
 • Termostat podłogowy - sterowanie temperaturą podłogi (tryb F lub AF).
 • Regulator pompy - załączanie pompy po osiągnięciu przez kocioł odpowiedniej temperatury (chłodzenie, tryb F).

Wyświetlacz LCD:
[Obrazek: ib-tron_350ht_02_pl.png]
Podłączenie:
[Obrazek: ib-tron_350ht_03_pl.png]
Przykładowe Schematy Podłączenia:
[Obrazek: ib-tron_350ht_04_pl.png]
Podłączenie termostatu i zaworu z siłownikiem typu IB-Qxx:

[Obrazek: ib-tron_350ht_05_pl.png]

Włączanie/Wyłączanie Termostatu:
Aby włączyć lub wyłączyć termostat, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund oba przyciski: GóRA i DóŁ.

Ustawianie Temperatury:
W trybie normalnej pracy termostatu (gdy wyświetlana jest bieżąca temperatura), nacisnąć przycisk GóRA lub DóŁ. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Set To” i zacznie migać zadana wartość temperatury, którą można zmieniać w górę lub w dół, naciskając przyciski GóRA lub DóŁ. Po ustawieniu zadanej temperatury, odczekać kilka sekund, po czym termostat przejdzie automatycznie do normalnego trybu pracy.

Kalibracja:
Po prawidłowym podłączeniu termostat jest gotowy do pracy. Termostat fabrycznie jest skalibrowany do pracy z czujnikiem standardowym. Jednak przy długich przewodach temperatura wyświetlana przez termostat może być różna od rzeczywistej. W takim przypadku należy samodzielnie skalibrować urządzenie.
Termostat umożliwia kalibrację czujnika.

Odczyt Temperatury FT w Trybie AF:
Termostat, pracując w trybie A, wskazuje temperaturę wbudowanego czujnika (RT), zaś w trybie F - temperaturę zewnętrznego czujnika (FT). W trybie AF domyślnie wyświetlana jest temperatura RT. Aby odczytać temperaturę FT, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund przycisk GóRA.

Konfiguracja Termostatu:
Urządzenie konfigurowane jest za pomocą 9 przełączników (SW1-SW9) typu DIP-SWITCH. Dostęp do przełączników możliwy jest po zdjęciu tylnej części obudowy urządzenia. W tym celu należy podważyć zatrzask w dolnej części obudowy i rozdzielić obie jej połowy. Domyślnie wszystkie przełączniki ustawione są w pozycji OFF.
 • OFF - przełącznik w pozycji dolnej
 • ON - przełącznik w pozycji górnej

[Obrazek: ib-tron_350ht_06.png]

Jednostki Temperatury:

Termostat umożliwia wyświetlanie temperatur w stopniach Celsjusza [oC] lub Fahrenheita [oF], w zależności od ustawienia przełącznika SW1.

Histereza:
Histereza oznacza różnicę (wyrażoną w oC lub oF) pomiędzy progiem załączenia i wyłączenia urządzenia wykonawczego, względem zadanej temperatury. Przykładowo, jeżeli zadana jest temperatura 20oC a histereza ustawiona jest na 1oC, to urządzenie wykonawcze (grzewcze) zostanie załączone przy spadku temperatury poniżej 19oC, a wyłączone dopiero po wzroście temperatury powyżej 21oC. Kolejne włączenie urządzenia wykonawczego nastąpi znów po spadku temperatury poniżej 19oC.
Większa wartość histerezy zmniejsza liczbę cykli załącz/wyłącz urządzenia wykonawczego (oszczędza urządzenie), ale powoduje większe wahania temperatury.
Do ustawiania histerezy służą przełączniki SW2 i SW3.
Można nastawić następujące wartości histerezy:
 • Histereza 2oC / 4oF
 • Histereza 0.1oC / 1oF
 • Histereza 0.5oC / 2oF
 • Histereza 1oC / 3oF
Tryb Pracy:
Termostat może pracować w trzech trybach:
 • A - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT)
 • F - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie podłączonego zewnętrznego czujnika (FT).
 • AF - Kontrola urządzenia odbywa się na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT) i podłączonego dodatkowego zewnętrznego czujnika (FT). Termostat stara się utrzymać zadaną temperaturę powietrza i równocześnie uniemożliwia powierzchni podłogi osiągnięcie wyższej temperatury, niż temperatura limitu FT (w momencie osiągnięcia limitu, urządzenie wykonawcze jest priorytetowo wyłączane).
Do ustawiania trybu pracy termostatu służą przełączniki SW6 i SW7.

Limit Temperatury FT:
Do ustawiania limitu temperatury FT w trybie pracy AF służą przełączniki SW4 i SW5. W momencie zadziałania ograniczenia urządzenie grzewcze jest priorytetowo wyłączane.
Dostępne są następujące wartości limitu temperatury:
 • Limit temp. FT 20oC / 68oF
 • Limit temp. FT 28oC / 82oF
 • Limit temp. FT 40oC / 104oF
Zakres Nastaw Temperatur:
W zależności od zastosowania termostatu, użytkownik może wykorzystywać różne zakresy nastawy temperatur. Termostat posiada 3 zakresy nastaw do wyboru.
Do ustawiania zakresu nastaw termostatu służą przełączniki SW8 i SW9.
Dostępne są następujące zakresy nastaw temperatury:
 • Zakres 5~45oC / 41~113oF
 • Zakres 0~80oC / 32~176oF
 • Zakres -15~99oC / 5~212oF


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości