• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Informacje podstawowe, nowości, instrukcje itp.
#1
Information 

[Obrazek: ib-tron3100-4z_11.png]
[/align]

Wiadomości ogólne:

Termostat IB – Tron 3100HT-4Z jest czterokanałowym, niezależnym termostatem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Termostat jest zaprojektowany do kontroli pracy zaworów, przepustnic, powietrznych nagrzewnic elektrycznych, pomp, wentylatorów i innych urządzeń sterowanych dwupunktowo i trójpunktowo.

Model z serii IB – Tron 3100HT-4Z umożliwia sterowanie procesami ogrzewania i chłodzenia. Umożliwia utrzymywanie zadanej temperatury w czterech niezależnych miejscach wg. ustalonego tygodniowego harmonogramu pracy.

Termostat IB – Tron 3100HT-4Z pozwala zaoszczędzić koszty energii i tym samym przyczynia się do ochrony naszego środowiska. Mogą być powszechnie stosowane w hotelach, biurach, supermarketach, fabrykach, szpitalach, domach mieszkalnych i innych budynkach.

Właściwości:
 • Duży, podświetlany na niebiesko ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, wyświetlający aktualną temperaturę, dzień tygodnia i inne informacje.
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd.
 • Niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku i dezaktywuje się po pewnym czasie bezczynności).
 • Łatwa, intuicyjna obsługa i programowanie.
 • Zasilanie z sieci – nie wymaga baterii – z bateryjnym podtrzymywaniem pamięci.
 • Kompleksowe programowanie procesu w cyklu tygodniowym z dokładnością do 1 minuty i możliwością zaprogramowania do 4 odcinków czasowych każdego dnia dla każdego kanału.
 • Ręczny lub automatyczny tryb pracy.
 • Ustawialne trzy temperatury grzewcze:
  • Komfortowa
  • Ekonomiczna
  • Wakacje
 • Obsługa czterech czujników temperatury (po jednym na kanał, wszystkie czujniki są dostarczane z termostatem):
  jeden czujnik wbudowany w panel kontrolny termostatu (dla kanału 1)
  trzy czujniki podłączane do modułu wykonawczego termostatu (dla kanałów 2-4).
 • Temperatura wyświetlana z rozdzielczością 0,1 ºC.
 • Możliwość skalibrowania urządzenia (czujniki zewnętrzne na długich przewodach, niezależna kalibracja dla każdego kanału).
 • Nastawialna histereza.
 • Funkcja FROST PROTECTION - ochrona instalacji przed zamarznięciem
 • Duże obciążenie do 2kW (rezystancyjne) na kanał umożliwia praktycznie bezpośrednie podłączenie większości urządzeń elektrycznych bez konieczności zastosowania stycznika.
 • Duży zakres nastawianych temperatur.

Dane techniczne:
 • Zużycie energii: <2 W
 • Temp. składowania: -5 ÷ 50 ºC
 • Temp. wyświetlana: -20 ÷ 100 ºC co 0,1ºC
 • Zakres nastawy: 5 ÷ 90 ºC co 0,5 ºC
 • Dokładność pomiaru: 1 ºC
 • Histereza: 1 ÷ 10 ºC co 1 ºC
 • Maks. obciążenie: 2kW
 • Zasilanie: 230V AC
 • Obudowa: ABS
 • Wyświetlacz: LCD (3,2``)
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Stopień ochrony: IP30
 • Pamięć ustawień: 12 miesięcy

Zakres Dostawy:
 • 1x Termostat (panel główny)
 • 1x Moduł wykonawczy
 • 1x Wbudowany czujnik temperatury
 • 3 x Zewnętrzny czujnik temperatury
 • 1x Przewód połączeniowy (1m)
 • 1x Niniejsza instrukcja

Uwagi Ogólne:
 • W trakcie instalowania termostatu dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji termostatu wyspecjalizowanemu zakładowi.
 • Termostat na wyjścia podaje napięcie 230V (obsługa pompy, zaworu, przepustnicy, maty grzewczej itp). Jeżeli termostat ma obsługiwać urządzenie zwierno/rozwierne tzw. stykowe (np. kocioł gazowy), wymagany jest dodatkowy przekaźnik zwierno/rozwierny, jakie posiadamy w naszej ofercie.

Czujniki można przedłużać do dowolnej długości, jednak należy pamiętać, że przedłużenie powyżej 10m może powodować odchyłkę pomiarową i dlatego należy wówczas kalibrować urządzenie. Czujniki należy przedłużać przewodami 2x 0,75 mm2.

Termostat jest kompatybilny z czujnikami NTC 10kOhm. o następującej charakterystyce:

Kod:
Temperatura [oC]     Oporność [Ohm]
-40                        346 405
-30                        181 628
-20                         99 084
-10                         56 140
0                           32 960
10                          20 000
20                          12 510
25                          10 000
30                           8 047
40                           5 310
50                           3 588
60                           2 476
70                           1 743
80                           1 249
90                             911
100                            647

Budowa Termostatu:

Termostat IB-Tron 3100HT-4Z składa się z dwóch modułów: panelu kontrolnego (głównego) z wyświetlaczem LCD i klawiaturą oraz modułu wykonawczego z wyprowadzonymi wyjściami i wejściami regulatora.

Panel kontrolny przystosowany jest do montażu natynkowego, zaś moduł wykonawczy do montażu na szynę DIN 35mm (zajmuje 6 pól na szynie DIN).

Obydwa moduły łączone są ze sobą za pomocą przewodu w standardzie Ethernet (popularna skrętka, 8 żył), podłączanych do złącz RJ-45.

[Obrazek: ib-tron3100-4z_01.png]

[Obrazek: ib-tron3100-4z_02.png]

Wtyczki po obu stronach przewodu łączącego obie części urządzenia powinny posiadać taki sam układ żył.

W komplecie ze sterownikiem dostarczany jest przewód o długości 1m. Możliwe jest wykonanie przewodu o dowolnej długości.

Zasada Działania:

Termostat dokonuje pomiaru temperatury. Jeżeli temperatura ta jest poniżej aktualnie zadanej temperatury, termostat uruchamia urządzenie grzewcze tak, aby podnieść temperaturę do żądanego poziomu.

Termostat może być z powodzeniem używany również w chłodnictwie przez podłączenie urządzenia chłodzącego do styków OFF termostatu, zamiast do styków ON.

Termostat posiada 4 kanały, czyli tak jakby integruje w sobie 4 niezależne urządzenia. Każde z nich posiada swój własny czujnik temperatury i wyjście na urządzenie wykonawcze. Wszystkie 4 pracują równocześnie. Na wyświetlaczu w danej chwili prezentowany jest stan jednego z nich. Użytkownik może swobodnie przełączać, który kanał jest obecnie prezentowany na wyświetlaczu.

Przykłady Zastosowań:
 • Termostat pokojowy - sterowanie temperaturą w pomieszczeniu lub całym budynku (wykorzystanie wbudowanego czujnika temperatury).
 • Termostat zasobnikowy - sterowani temperaturą w zasobniku c.w.u. (zewnętrzny czujnik temperatury).
 • Termostat podłogowy - sterowanie temperaturą podłogi (zewnętrzny czujnik temperatury).
 • Regulator pompy - załączanie pompy po osiągnięciu przez kocioł odpowiedniej temperatury (chłodzenie, zewnętrzny czujnik temperatury).
 • Niezależne sterowanie temperaturą w 4 pomieszczeniach, jeżeli każde pomieszczenie posiada własne urządzenie grzewcze (np. promiennik) lub regulacyjne (np zawór).

Panel Kontrolny Termostatu:

[Obrazek: ib-tron3100-4z_03pl.png]

Wyświetlacz LCD:
[Obrazek: ib-tron3100-4z_04pl.png]

Moduł Wykonawczy Termostatu:
 • Budowa Wyjść

[Obrazek: ib-tron3100-4z_05.png]

Zasilanie sieciowe 230V podawane jest na złącze śrubowe POWER termostatu. Wyjścia oznaczone ON1-ON4 oraz OFF1-OFF4 (wraz z odrębnym zaciskiem zbiorczym N, połączonym wewnętrznie z zaciskiem N złącza POWER) służą do sterowania pracą urządzeń wykonawczych w poszczególnych kanałach.

Jeżeli przekaźnik wykonawczy danego kanału zostaje załączony, faza zasilania podawana jest na wyjście ON odpowiadające temu kanałowi. W przeciwnym wypadku, faza podawana jest na wyjście OFF.
 • Zaciski Połączeniowe

[Obrazek: ib-tron3100-4z_06.png]

T2 ÷ T4 - podłączenie czujników temperatury dla kanałów 2 ÷ 4.
POWER - zasilanie termostatu (oraz urządzeń wykonawczych, poprzez wyjścia ON/OFF).
ON1-ON4 - wyjścia, na które podawana jest faza gdy termostat załącza dany kanał.
OFF1-OFF4 - wyjścia, na które podawana jest faza gdy termostat nie załącza danego kanału.
RJ-45 - gniazdo do podłączenia panelu kontrolnego.
pozostałe - niewykorzystane w tym modelu.

Przykładowe Podłączenie Termostatu:

Poniżej przedstawiono przykładowe podłączenie urządzenia. Do sterownika podłączone są różne urządzenia wykonawcze, sterowane w następujący sposób:
 • kanał 1 - zawór trójdrogowy IB-Qxx-3, przełączany gdy temperatura T1 (czujnik wbudowany w panel kontrolny) jest poniżej zadanej wartości;
 • kanał 2 - pompa obiegowa, włączana gdy temp. T2 jest poniżej zadanej wartości;
 • kanał 3 - przepustnica powietrza IB-Fxxx, zamykana gdy temperatura T3 osiągnie zadaną wartość, a otwierana gdy temperatura T3 jest poniżej zadanej wartości;
 • kanał 4 - zawór IB-73xx, otwierany gdy temperatura T4 osiągnie zadaną wartość;

[Obrazek: ib-tron3100-4z_07pl.png]

Wymiary Urządzenia:
Wymiary panelu kontrolnego (w mm):
[Obrazek: ib-tron3100-4z_08.png]

Wymiary modułu wykonawczego (w mm):
[Obrazek: ib-tron3100-4z_08.png]

Włączanie Termostatu:

Gdy termostat jest wyłączony, na wyświetlaczu wskazywana jest jedynie aktualna temperatura wybranego kanału. Temperatura nie jest wówczas regulowana, przekaźniki ustawione są w położeniu OFF.

Menu Konfiguracyjne:

W menu konfiguracyjnym ustawiane są parametry pracy termostatu dla aktualnie wskazywanego kanału. Każdy kanał może posiadać indywidualne ustawienia.

Histereza:

Histereza oznacza różnicę (wyrażoną w ºC lub ºC) pomiędzy progiem załączenia i wyłączenia urządzenia wykonawczego. Przykładowo, jeżeli zadana jest temperatura 20ºC a histereza ustawiona jest na 1ºC, to urządzenie wykonawcze (grzewcze) zostanie załączone przy spadku temperatury poniżej 19,5ºC, a wyłączone dopiero po wzroście temperatury powyżej 20,5ºC. Kolejne włączenie urządzenia wykonawczego nastąpi znów po spadku temperatury poniżej 19,5ºC.

Większa wartość histerezy zmniejsza liczbę cykli załącz/wyłącz urządzenia wykonawczego (oszczędza urządzenie), ale powoduje większe wahania temperatury.

Kalibracja:

Po prawidłowym podłączeniu termostat jest gotowy do pracy. Termostat fabrycznie jest skalibrowany do pracy z czujnikami standardowymi. Jednak przy długich przewodach, temperatura wyświetlana przez termostat może być różna od rzeczywistej.

W takim przypadku należy samodzielnie skalibrować urządzenie.

Czas Bezczynności:

Jest to czas, liczony od momentu ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku, po jakim termostat wychodzi z trybu nastaw parametrów do domyślnego trybu pracy. Większa wartość daje użytkownikowi więcej czasu na wprowadzenie nastaw

Czas Podświetlania:

Jest to czas, liczony od momentu ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku, po jakim następuje wygaszenie podświetlania wyświetlacza LCD.

Jednostki Temperatury:

Użytkownik ma możliwość wyboru, czy temperatura wskazywana jest w stopniach Celsjusza (ºC) czy w stopniach Fahrenheita (ºF).

Format Czasu:

Użytkownik ma możliwość wyboru, czy wyświetlany jest czas w formacie 12 czy 24 godzinnym.

Liczba Nastaw Temperatury:

Termostat w trybie automatycznym posiada możliwość zaprogramowania 4 różnych odcinków czasowych w ciągu doby, każdy z przypisaną nastawą temperatury. Istnieją dwa sposoby doboru nastaw temperatury:
 • Każdy odcinek posiada niezależną nastawę temperatury (istnieją 4 różne nastawy temperatury)
 • Istnieją dwie nastawy temperatur: komfortowa (dla odcinków 1 i 3), oraz ekonomiczna (dla odcinków 2 i 4)

Funkcja FROST PROTECTION:

Funkcja FROST PROTECTION zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zamarznięciem.

Jeżeli temperatura spada poniżej 5ºC, zostaje załączone urządzenie wykonawcze.

Blokada Klawiatury:

Aby zabezpieczyć termostat przed niechcianą zmianą ustawień, można zablokować klawiaturę termostatu.

Kiedy blokada klawiatury jest aktywna na wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki, a klawiatura nie reaguje na przyciskane klawisze.

Harmonogram Pracy:

W trybie automatycznym można ustawić harmonogram pracy. Oznacza to ustawienie konkretnej temperatury o zadanej godzinie.

Dzięki harmonogramowi można ustawić temperaturę niższą (ekonomiczną) w okresach gdy np. budynek/pomieszczenie jest nieużywane lub w okresach nocnych, a wyższą (komfortową) gdy budynek/pomieszczenie jest użytkowane.

Zaprogramować można cztery odcinki czasu każdego dnia tygodnia, które zostały symbolicznie przedstawione na wyświetlaczu:

[Obrazek: ib-tron3100-4z_09pl.png]

Aby łatwiej można było się zorientować, jakiej temperatury dotyczy dany przedział czasowy, równocześnie z symbolem odcinka czasu widoczny jest symbol temperatury:

[Obrazek: ib-tron3100-4z_10pl.png]

Symbole te wyświetlane są, gdy termostat ustawiony jest w tryb pracy z dwoma nastawami temperatur (komfortową i ekonomiczną). Jeżeli termostat pracuje w trybie z indywidualną wartością nastawy dla każdego odcinka czasowego (z czterema wartościami nastaw), symbole te nie są prezentowane.

Po zaprogramowaniu wszystkich czterech odcinków regulator wraca do standardowego trybu wyświetlania.

Czwarty odcinek czasowy trwa aż do czasu początkowego pierwszego odcinka czasowego następnego dnia (np. od 21:00 w poniedziałek do 7:00 we wtorek)

Jeżeli nie ma potrzeby korzystania z wszystkich czterech odcinków czasowych należy ustawić krótkie odcinki czasowe np:

1.7:00
2.7:01
3.7:02
4.15:00

Tryb Ręczny:

W trybie ręcznym (manualnym) termostat utrzymuje stałą zadaną temperaturę (bez harmonogramu pracy).
 • Jeżeli termostat pracuje w trybie ręcznym (manualnym) na wyświetlaczu widoczny jest symbol dłoni i nie jest widoczny żaden symbol odcinka czasowego.
 • Termostat pozostaje w trybie ręcznym dopóki użytkownik nie zmieni go na tryb automatyczny.

Tryb Półautomatyczny:

W trybie półautomatycznym następuje ręczna korekcja zadanej temperatury w bieżącym odcinku czasowym. Po zakończeniu bieżącego odcinka termostat wraca do trybu automatycznego i dalej pracuje zgodnie z harmonogramem.
 • Do trybu półautomatycznego zawsze przechodzi się z trybu automatycznego, nigdy z manualnego.
 • Gdy termostat jest w trybie półautomatycznym, na wyświetlaczu widnieje napis „override”. Znika jednocześnie symbol bieżącego odcinka czasowego.

Tryb Wakacyjny:

W trybie wakacyjnym termostat utrzymuje stałą zadaną temperaturę wakacyjną (domyślnie 10ºC)
 • Jeżeli termostat pracuje w trybie wakacyjnym, na wyświetlaczu widoczny jest symbol walizki

Stan Pracy:

Kiedy urządzenie pracuje, na wyświetlaczu widoczny jest symbol płomienia.

Dodatkowo wskaźnik słupkowy symbolicznie przedstawia różnicę pomiędzy temperaturą panującą (wskazywaną) a żądaną (pokazuje ile ciepła brakuje).

Przełączanie Kanałów:
 • Opisana dotychczas obsługa i nastawy termostatu odnoszą się do jednego kanału regulacji.
 • Interfejs użytkownika (klawiatura i wyświetlacz) umożliwia odczyt i zapis danych tylko dla jednego kanału w danej chwili, pomimo, iż wszystkie kanały sterowane są jednocześnie w sposób równoważny.
 • Programowanie i obsługa każdego kanału odbywa się w sposób całkowicie niezależny od pozostałych. Wyjątkiem jest wyłączenie regulatora przyciskiem „P”, co powoduje wyłączenie wszystkich kanałów jednocześnie.

Błędy:
Na wyświetlaczu mogą pojawić się symbole oznaczające:
 • LO - temperatura w aktualnym kanale jest niższa niż -20ºC.
 • HI - temperatura w aktualnym kanale jest wyższa niż 100ºC.
 • ERR - czujnik aktualnego kanału nie jest podłączony lub jest uszkodzony.
 • W powyższych przypadkach, ze względów bezpieczeństwa urządzenie wykonawcze jest wyłączone (faza podana na zacisk OFF danego kanału).

Jeżeli komunikacja pomiędzy panelem kontrolnym a modułem wykonawczym nie działa poprawnie, w polu temperatury wyświetlane są trzy poziome linie „- - -”. W przypadku utraty komunikacji pomiędzy panelem kontrolnym a modułem wykonawczym, stan wyjść modułu wykonawczego pozostaje taki sam, jaki był przed utratą komunikacji.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości